Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Nhảy hip hop


NHẢY HIP HOP
     Giáo dân đang coi một “pha” sôi động cuồng nhiệt trên YouTube: một linh mục và một nhóm giáo dân Việt Nam (ở Mỹ) đang nhảy hip hop trước mặt nhật Mình Thánh Chúa: trên bàn thờ có mặt nhật Mình Thánh Chúa, phía sau mặt nhật thì linh mục mặc alba và dây stola đang nhún nhảy, trước mặt Mình Thánh Chúa thì cả cộng đoàn đang nhảy theo bài hát, y như là múa tập thể trong các vũ trường. Không ra thể thống gì.

     Coi xong giáo dân phán một câu: ông cha mất nết, quái gở, “nó” đang làm nhục Đức Chúa Giê-su Thánh Thể.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.