Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Chúa nhật 4 mùa vọng

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Lời Chúa: Lc 1, 39-45
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?”

Bạn thân mến,
Không có gì vui mừng và hãnh diện khi có người có thế giá trong xã hội hoặc trong Giáo Hội đến nhà thăm bạn, nhất là người đó là mẹ của tổng thống. Bà Ê-li-sa-bét cũng mang một tâm trạng vui mừng và hãnh diện như thế, khi Đức Mẹ Ma-ri-a đến thăm bà.

Trong cuộc đời của bạn có rất nhiều người đến thăm bạn: khi bạn đau yếu, khi bạn thăng quan tiến chức, khi bạn buồn phiền, khi bạn trở nên giàu có, và dù ai đến thăm, bạn cũng phải đều cám ơn họ.

Đức Mẹ Ma-ri-a là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong các người phụ nữ, bởi vì Mẹ đã thực hiện ý định Thiên Chúa cách can đảm và tự nguyện. Mẹ đến không phải với hai bàn tay không, nhưng Mẹ đem Đức Chúa Giê-su đến cho bạn, Đức Chúa Giê-su mà bạn đang yêu mến, tin tưởng và phó thác cuộc sống cho Ngài.

Đức Mẹ Ma-ri-a đi thăm bà Ê-li-sa-bét đã dạy cho chúng ta hai bài học: một là mau mắn phục vụ, hai là phục vụ trong khiêm tốn. Bạn và tôi, chúng ta cũng phải trở nên một Đức Mẹ Ma-ri-a thứ hai đem Đức Chúa Giê-su đến cho mọi người, bằng những việc làm mà Mẹ đã làm khi đến thăm bà Ê-li-sa-bét, đó là phục vụ trong yêu thương, tức là phục vụ với tất cả tâm tình như phục vụ chính  Đức Chúa Giê-su vậy, và khiêm tốn trong hành xử như Đức Chúa Giê-su đã luôn tỏ thái độ nhẫn nhục và tha thứ cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, để những ai khi được chúng ta phục vụ, họ cũng đều kinh ngạc thốt lên: “Bởi đâu mà tôi được người của Thiên Chúa đến thăm và phục vụ...”

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.