Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Cha làm lễ sai rồi

CHA LÀM LỄ SAI RỒI
 
 

Lễ chiều chủ nhật vừa xong, về nhà, đứa cháu gái nói với ông ngoại:

-      “Hôm nay cha làm lễ sai rồi”.

-      “Sao con nói vậy ?”

-         “Vì cha đọc Phúc Âm không như cha bên nhà thờ con học giáo lý”.

Té ra là cha sở già của họ đạo làm lễ Đức Mẹ Mân Côi hai lần (chủ nhật) trong một tháng.

Đừng coi thường trẻ em.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.