Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Giảng nhiều

GIẢNG NHIỀU
 

     Mẹ nói với con trai đi lễ xong rồi mới về quê dự đám cưới, con trai trả lời:

-      “Đi lễ xong thì sợ không kịp giờ”.

-      “Sao vậy ?”
“Vì cha giảng nhiều lần quá: lần thứ nhất trước lễ (sau dấu Thánh Giá) dài khoảng mười lăm phút, lần thứ hai sau Phúc Âm cha giảng gần cả tiếng đồng hồ, lần thứ ba trước khi ban phép lành kết lễ, cha lại giảng thêm khoảng hơn mười lăm phút nữa…”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.