Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Bố đã dạy như thế

BỐ ĐÃ DẠY NHƯ THẾ    
 
              

Nước Tống có một người khi con gái mình xuất giá, thì người bố dặn đi dặn lại:

-         “Hôn nhân của con không nhất định là có đầu có cuối. Để đề phòng nhà chồng bỏ con, con không thể không tính đi nước trước là để dành ra một số tiền làm ăn, khi con giàu có rồi, thì tháo lui rồi cải giá cũng rất dễ dàng”.

Con gái nghe lời bố dạy, về sau, chồng phát hiện cô ta trộm cắp, thì liền bỏ cô ta.

Ái dà, bố của cô ta chỉ biết đề phòng bị nhà chồng bỏ, mà dạy con gái trộm để riêng một số tiền, nhưng lại không biết rằng, vì như thế mà con gái bị chồng bỏ, thật đúng là xằng bậy vô cùng.
(Chuẩn Nam tử)

Suy tư:

     Người đời thì dạy con học theo lẽ khôn ngoan của thế gian, mà khôn ngoan của thế gian là lợi cho mình mà hại cho người, là tìm kiếm cái hư vinh chóng qua mà bỏ mất vinh phúc đời đời.

     Thiên Chúa đã dùng miệng vua Sa-lô-mon để dạy bảo sự khôn ngoan của Ngài cho chúng ta :

“Này con, đừng xao lãng,

nhưng hãy cố gắng sống khôn ngoan và thận trọng:

Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành

cho ai đáng được hưởng.

Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói:

“Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh”.

Đừng mưu hại tha nhân,

hại người đang cùng con sống yên ổn.

Đừng cãi cọ với ai vô cớ,

khi họ chẳng làm gì để hại con.

Chớ phân bì với ai tàn bạo,

đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi.

Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm;

còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao…”[1].
     “Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan của Chúa để con sống đẹp lòng Chúa và tha nhân, để con biết góp phần xây dựng một thế giới hòa bình theo tinh thần của Phúc Âm của Chúa”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư


[1] Cn 3, 21; 27-32.