Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Làm lễ hai lần

LÀM LỄ HAI LẦN
 
 

     Cha sở vừa đi ra bàn thờ, ca đoàn đang hát ca nhập lễ của chủ nhật mùa quanh năm thì một bà giáo dân đến ra lệnh: “Hôm nay làm lễ Mân Côi”.

     Mọi người đều ngạc nhiên vì hai tuần trước (ngày chủ nhật) cha sở đã làm lễ trọng kính Đức Mẹ Mân Côi rồi !

     Té ra cha sở làm lễ không theo lịch phụng vụ của Giáo Hội, mà làm theo ý của bà giáo dân chẳng biết tí gì về phụng vụ ấy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.