Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Ăn cắp vốn không lễ

ĂN CẮP VỐN LÀ KHÔNG LỄ
 
 

Chung Dục, Chung Hội lúc còn nhỏ, có một lần, nhìn thấy phụ thân đang ngủ bèn cùng nhau ăn cắp rượu thuốc uống.

Phụ thân phát giác được, nhưng cứ làm bộ ngủ và len lén quan sát, chỉ có Chung Dục trước khi uống thì lạy mấy cái, còn em là Chung Hội lại thuận tay cầm uống.

Sau việc ấy, phụ thân hỏi hai anh em chúng nó:

-“Lúc tụi bây ăn cắp rượu uống, tại sao một đứa lạy cón một đứa không lạy ?”

Chung Dục nói:

-“Rượu đã thành lễ nên không dám không lạy”.

Chung Hội nói:

-“Ăn cắp vốn là không lễ, cho nên không lạy”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Có người trước khi làm một điều ác thì khấn vái xin Trời Phật phù hộ cho thành công ! Có người sau khi giết người rồi thì vái vái vong hồn đừng...buồn, vì bất đắc dĩ mới làm như thế. Cũng giống như câu nói của những người làm biếng đi lễ nhà thờ nhưng đi đánh bạc thì rất sốt sắng: “Đánh cờ đánh bạc thì siêng, lạy Chúa thiêng liêng cho con đầy túi !”

     “Rượu đã thành lễ nên không dám không lạy”, câu nói bày tỏ sự sợ hãi trước khi...ăn trộm rượu. Đây cũng là thái độ của những người vừa tin vào Chúa hiện diện trong hình Bánh và Rượu sau khi được linh mục truyền phép, vừa dễ dàng xúc phạm đến Thánh Thể khi còn mắc tội trọng.

“Rượu đã thành lễ” cũng có nghĩa là bánh và rượu trên bàn thờ đã trở nên Mình và Máu thánh của Đức Chúa Giê-su, đây là giây phút linh thiêng và trang trọng nhất, giây phút mà các thần thánh thiên quốc phải kính cẩn nghiêng mình bái lạy đức khiêm nhường của Ngôi Hai Thiên Chúa Làm Người. Đây là mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể suy thấu.

Vậy mà có những người trong chúng ta vẫn trơ trơ cười nói khi linh mục chủ tế truyền phép, vẫn có người tỉnh bơ hút thuốc bên ngoài cửa nhà thờ, chẳng khác gì những người qua đường vừa lắc đầu vừa nhục mạ Chúa bị đóng đinh trên thập giá: “Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào !”  .

Tôi cũng sẽ trở thành tên đạo tặc ăn cắp “rượu đã thành lễ”, khi tôi không cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi nơi bí tích Thánh Thể nhiệm mầu này !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư