Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Cách ngôn của Ân Hạo

CÁCH NGÔN CỦA ÂN HẠO
 
 

     Có người hỏi trung quân Ân Hạo:

-“Tại sao khi muốn được chức quan thì lại nằm mơ thấy quan tài, muốn được tiền của thì lại nằm mơ phân và nước giải ?”

     Ân Hạo nói:

-“Tước vị chức quan nguyên là của ác xú họ Trần, cho nên muốn được nó thì nằm mơ thấy tử thi quan tài; tiền của nguyên là giống phân và bùn, cho nên lúc muốn được nó thì nằm mơ thấy đồ bẩn thỉu”.

     Người lúc bấy giờ cho rằng lời của ông ta là danh ngôn thông đạt.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Người thời xưa, dù chưa biết giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, dù chưa được nghe Tin Mừng, thế mà họ cũng hiểu chức quan tước vị chỉ là thây ma; tiền của bạc tiền chỉ là thứ bẩn thỉu, rác rưởi mà thôi.

     Tiền tài danh vọng chỉ là phù vân, nay còn mai mất.

Trong cuộc sống của nhiều người đã chứng minh được điều ấy: biết bao nhiêu người giàu có đã trở thành tay trắng sau năm 1975, biết bao nhiêu người trở thành tay trắng sau một cơn bảo lụt ? Và biết bao nhiêu người từ ông tướng tá oai phong lẫm liệt trở thành một thường dân nghèo khổ...?

 “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”.

Vâng, tất cả chỉ là phù vân, ngay cả thân xác của tôi đây cũng là phù vân, chỉ có Lời Chúa là tồn tại đến muôn đời, ai nghe và thực hành Lời Chúa cũng sẽ được sống muôn đời, ngoài Lời Chúa ra, thì tất cả chỉ là gió thổi mây bay, nay còn mai mất, không tồn tại.

Đức Chúa Giê-su –Đấng đã sống lại từ cõi chết-  đã thân tình chia sẽ với chúng ta như sau:
 
-“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”.

Chỉ có Thiên Chúa ban cho mới là đời đời, mới không là phù vân, mà cái Chúa ban cho chúng ta chính là sự Bình An của niềm vui Phục Sinh.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư