Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Mức độ kiêu ngạo

MỨC ĐỘ KIÊU NGẠO
 
 

      Một linh mục già hỏi thầy giúp xứ:

-“Giáo dân kiêu ngạo thì đánh mấy lần ?

Thầy giúp xứ cười cười nói không biết.

Linh mục già nói:

-“Giáo dân chỉ cần đánh một lần, các bà sơ thì đánh hai lần, nhưng các linh mục thì phải đánh từ ba lần trở lên”.

Và linh mục già kết luận: không ai kiêu ngạo và hống hách cho bằng các linh mục thiếu cầu nguyện và thiếu tinh thần tu đức.
Thầy giúp xứ ngẫm nghĩ thấy vị linh mục già nói cũng không sai.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.