Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Tứ thế hiên ngang của Tào Tháo

TƯ THẾ HIÊN NGANG CỦA TÀO THÁO
 
 

Tào Tháo sắp hội kiến với sứ giả Hung nô, biết mình tướng mạo xấu, không đủ hiên ngang anh hùng để uy hiếp chiến trường ở xa nên phái Thôi Lý thay thế.

Tào Tháo tự mình cầm đao đứng một bên Thôi Lý làm võ sĩ, sau khi hội kiến xong, Tào Tháo phái người đi thám thính sứ giả Hung nô, hỏi:

-“Ngụy vương như thế nào ?”

Sứ giả Hung nô nói:

-“Ngụy vương rất là văn nhã, nhưng người cầm đao đứng một bên mới đúng là anh hùng !”
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     Trong cái không có cái có, trong cái có cũng có cái không; có và không luôn đi đôi với nhau như hai mặt của đồng tiền. Cũng như trời đất có âm có dương, cuộc sống của con người cũng có thiện và ác, thiện vá ác luôn tồn tại với con người trong cuộc đời trần thế.

     Có người có tên nơi sổ gia đình công giáo, nhưng suốt đời không thấy đến nhà thờ, thì có cũng như không vậy; có người ngày chủ nhật “đóng bộ đồ cáo cạnh” đi lễ nhà thờ, nhưng đến nhà thờ ngồi ngoài ghế đá...công viên hút thuốc, tán dóc với bạn gái, thì có đi lễ cũng như là không vậy... ... Hoặc là có người bận công việc tối tắt mặt mày, không thể đến nhà thờ được, nhưng trong lòng thì vẫn luôn kết hợp và cầu nguyện với Chúa, thì không đi lễ cũng như là có đi lễ vậy.

     Tào Tháo nổi tiếng là người đa nghi và gian hùng, nhưng cũng biết tự nhận mình là người có tướng mạo xấu xí, nên đã tự nguyện làm tên hầu cho thuộc hạ của mình khi đối diện với sứ giả nước ngoài. Nếu trong cuộc sống tôi cũng biết tự nhận mình là người tội lỗi, xấu xa trước mặt Chúa mà luôn khiêm tốn cầu xin ân sủng của Ngài để sống đẹp lòng Ngài hơn; nếu trong cuộc sống tôi biết chấp nhận mình là người thua kém người khác để mà học hỏi và thăng tiến mình, thì tôi đã trở thành anh hùng rồi vậy !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư