Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Coi Vệ giết Vệ

COI VỆ GIẾT VỆ
 
 

Vệ Mưu từ Dự Chương đến thủ đô phụ, người ở thủ đô phụ từ lâu nghe tiếng tăm của ông, khi được biết ông đến thì đều đi coi, và vây quanh ông ta như một bức tường kín để mà coi.

Thân thể Vệ Mưu so với trước kia thì rất khác, gầy yếu hết chỗ nói, lần này mệt nhọc không chịu được, mắc bệnh mà chết. Người thời ấy bèn nói đùa chuyện Vệ Mưu chết là “coi Vệ giết Vệ”.
(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư:

     “Khi Đức Chúa Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô, dân chúng lũ lượt đi theo Người...” dân chúng đi theo Ngài, vây quanh Ngài không phải để coi vóc dáng tướng mạo của Ngài ra sao như những người dân ở thủ đô thứ hai đi coi Vệ Mưu,  nhưng họ đi theo Ngài là để nghe lời Ngài giảng dạy để được sự sống đời đời từ nơi miệng Ngài nói ra; vây quanh Ngài là để nhận được ân phúc vô vị lợi từ Ngài ban phát cho họ, để người câm nói được, người què biết đi và kẻ chết sống lại, một sự đi theo rất sáng suốt và bình an.

     Đức Chúa Giê-su không “chiêu binh mãi mã” để giới thiệu học thuyết chính sách của mình, nhưng là để loan báo tin vui Nước Trời, kêu gọi mọi người hối cải ăn năn để được tha thứ và được sống đời đời.

     Có lúc tôi vì kiêu căng và vì ích kỷ trước những thành công của người khác, mà “chiêu binh mãi mã” quanh mình những người dễ kích động để bôi nhọ nói xấu người anh em chị em của tôi; cũng có lúc tôi hùa theo đám đông để lên án bất công và để “đóng đinh” người khác vào “thập giá tủi nhục”, khiến cho tâm hồn của họ buồn tủi mà “chết” đi trong đời sống thiêng liêng hoặc trong cuộc sống hằng ngày của họ...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư