Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Hộ khẩu

HỘ KHẨU
 
 

     Một bà giáo dân từ văn phòng nhà xứ đi ra, mặt cau có không vui, đứa con trai đứng đợi ngoài cổng hỏi:

-      “Cha không chứng nhận à ?”

-         “Cha gì kỳ cục, xin chứng nhận giấy Rửa Tội mà đòi phải có hộ khẩu”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.