Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Cha dòng hay cha triều

CHA DÒNG HAY CHA TRIỀU
 
 

     Cha khách vừa dâng lễ xong, thì có một vài giáo dân nam đứng tuổi, vây quanh ngài và hỏi:

-      “Xin lỗi cha, cha là cha dòng hay cha triều ?”

Cha khách trả lời:

-      “Tôi là linh mục dòng”.

Mấy giáo dân cùng “ồ” lên một tiếng và nói:

-      “Hèn gì cha dâng lễ có khác”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.