Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Bất động sản

BẤT ĐỘNG SẢN
 
 

     Ngài là một linh mục năng động, giàu có vì mua bán bất động sản, giáo dân rỉ tai nhau không biết ngài làm ăn buôn bán kiếm quá nhiều tiền để làm gì, bởi vì ngài đâu có vợ con, ngài không nhớ lời của Đức Chúa Giê-su nói:

     “Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.