Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Niềm vui đời linh mục

NIÊM VUI ĐỜI LINH MỤC
 
 

Thứ hai đầu tuần, dâng thánh lễ xong thì cha sở chuẩn bị về thăm ông bà cố và nghỉ ngơi...

Bổng có tiếng điện thoại reo, ngài bực mình bắt máy và lớn tiếng quát:

- “Bà không biết hôm nay là ngày nghỉ của tôi sao, để đó, ngày mai tôi sẽ đi xức dầu cho ông ấy...”

Nói xong ngài cảm thấy hối hận.

Và thay vì chạy xe thẳng về nhà ông bà cố, thì ngài ghé qua bệnh viện xức dầu cho người hấp hối, mọi người đều cảm động và được an ủi rất nhiều...

Ngày nghỉ hôm đó của ngài thật vui và ý nghĩa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.