Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Lễ nhanh

LỄ NHANH
 
 

     Ngài làm lễ rất nhanh, nhanh như xe chạy trên đường cao tốc hơn một trăm cây số giờ, chỉ có khoảng mười lăm phút là xong một thánh lễ, gồm cả giảng sau Phúc Âm.

     Giáo dân nói cha bận đi bán chợ trời.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.