Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Có đủ bản lãnh

CÓ ĐỦ BẢN LĨNH
 
 

Huệ tử phải đi nước Lương để làm tể tướng, lúc qua sông vì không cẩn thận nên rơi xuống nước, may sao ông lái đò hết sức tận lực cứu vớt mới thoát hiểm, ông lái đò nói:

- “Nhìn ngài rơi xuống nước, một chút phương pháp (bơi lội) cũng không có ! Người giống như ngài thì làm sao có thể làm tể tướng một nước chứ ?”

Huệ tử nói:
 
- “Chèo thuyền, lội nước thì tôi không bằng ông, nhưng trị nước thì ông làm sao có thể bằng tôi chứ ?”
(Thuyết Uyển)

 

Suy tư:

     Cổ nhân nói: ”Nhân vô thập toàn”.

Không ai có thể đạt tới “hoàn mỹ trọn vẹn”, chỉ có Thiên Chúa là Đấng Chân-Thiện-Mỹ-Thánh, vì thế giữa con người với nhau không ai có thể khinh bỉ, chê cười người anh em chị em của mình là ngu, là đần, vì như thế sẽ bị đưa ra trước thượng hội đồng để xét xử.

     Không phải ai sinh ra cũng đều làm tổng thống, cũng không phải ai sinh ra cũng đều làm kỹ sư, làm bác sĩ hay làm giáo sư; cũng không ai sinh ra trên đời này đều trở thành anh nông dân chân lấm tay bùn, hoặc mọi người đều trở thành nô lệ. Nhưng mỗi người đều được Thiên Chúa trao cho một sứ mạng phải chu toàn, đó chính là thăng tiến mình trong bổn phận, tìm thấy giá trị bổn phận ngay trong chính cuộc sống của mình và của anh em, chị em.

     Biết bơi lội và biết trị quốc thì không giống nhau, biết làm ruộng và làm bác sĩ thì không giống nhau.v.v...nhưng nếu mỗi người dùng nghề nghiệp của mình để xây dựng xã hội và thế gian này trở nên tốt đẹp, thì xã hội này, thế gian này sẽ phong phú và ngày càng đẹp hơn như ý muốn của Thiên Chúa.

Nên lấy cái hay của mình để bổ khuyết cái chưa hay chưa tốt của anh chị em mình, hoặc lấy cái ưu điểm của người khác để bổ túc cho cái thiếu sót của mình, và khi chúng ta làm như thế, thì chúng ta đã trở thành anh em một nhà, con một của Cha trên trời rồi vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư