Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Giữ dùm

GIỮ DÙM
 
 

      Trong thánh lễ hôn phối cha chủ tế giảng:

-         “Lòng thành tạ ơn thì các ông các bà dâng cho Chúa, còn tiền bạc thì cứ đưa cho tôi giữ giùm...”

Đứa em ngồi bên cạnh anh nó lắc đầu.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.