Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Đóng góp

ĐÓNG GÓP
 
 

     Lễ xong, một bà giáo dân thay mặt cha sở thông báo: phòng cha sở bị dột; cái nền góc nhà thờ bị lún; phải xây tượng đài “lòng Chúa thương xót” để thu hút giáo dân đến nhà thờ.v.v... rồi ra hạn cho giáo dân chuẩn bị tiền để có người đến lấy…

Giáo dân nghe xong thì lắc đầu, bởi vì không biết đây có phải là ý của cha sở hay là chỉ thị của bà giáo dân nọ, bởi vì ban hành giáo chỉ có mình bà.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.