Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Than thở

THAN THỞ
 
 

     Một nữ tu than thở với cha:

-         “Sao có một số các cha hay chửi giáo dân và nói chuyện tiền bạc trên tòa giảng, mà ít nghe các ngài giảng Lời Chúa ?”

Cha nghe xong thì cảm thấy áy náy và buồn?
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.