Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Lễ an táng

LỄ AN TÁNG
 
 

      Ngài về dự lễ an táng của người bác ruột, bà con xin cha sở cho ngài chủ tế lễ an táng, cha sở không bằng lòng; bà con xin cha sở cho ngài đồng tế trong thánh lễ an táng, cha sở nói: luật không cho phép đồng tế trong thánh lễ an táng…!?

     Lễ xong, có giáo dân góp ý cho bà con của ngài: sao không bỏ bao thư dày dày chút xíu.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.