Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Gánh chum sành tưới rau hẹ

GÁNH CHUM SÀNH TƯỚI RAU HẸ
 
 

Nước Vệ có năm ngưới đàn ông, đều dùng chum sành gánh nước từ trong giếng để tưới rau hẹ, từ sáng đến tối, vất vả cả ngày mà chỉ có thể tưới được một đám ruộng.

Quan đại phu nước Trịnh là Đặng Tích đi ngang qua đó, nhìn thấy họ lao động nặng nhọc, bèn xuống xe nói:

- “Các anh có thể làm một loại cơ giới, phía sau nặng, phía trước nhẹ, gọi là “cái cần kín nước”. Dùng nó có thể tưới ruộng, một ngày tưới trăm đám ruộng cũng không biết mệt”.

Năm người đàn ông nước Vệ cùng nhau nói:

- “Thầy của chúng tôi nói rằng: “Có chỗ lợi khi dùng cơ giới, thì nhất định cũng có chỗ xấu khi dùng cơ giới”. Không phải là chúng tôi không hiểu, mà là không muốn làm để xử dụng. Ngài cứ đường của ngài mà đi, chúng tôi nhất định không thay đổi”.
(Thuyết Uyển)

Suy tư:

     Khoa học càng ngày càng tiến bộ, khoa học tiến bộ là để giúp cho nhân loại càng ngày càng bớt đi những vất vả trong lao động, khoa học cũng làm cho con người nhận ra Thiên Chúa hiện diện khắp nơi trong vũ trụ.

     Đồng tiền luôn có hai mặt, nhưng cả hai mặt đều có giá trị như nhau; khoa học thì chỉ có một đích duy nhất là phục vụ con người, nhưng con người vì say trong men kiêu ngạo, trong rượu thù hận đã đem khoa học phục vụ cho những tham vọng của mình.

     Khoa học cũng là tri thức, tôi đã dùng tri thức, kiến thức của tôi để phục vụ cho hòa bình giữa những người chung quanh với nhau, hay tôi đã dùng tri thức như một vũ khí để làm cho những bất đồng chia rẽ trong cộng đoàn càng ngày càng gia tăng, bùng nổ.v.v…

     Khoa học là chìa khóa để mở ra những bí ẩn trong vũ trụ thiên nhiên.

     Đức tin và sự khiêm tốn giúp tôi khám phá ra được tình yêu của Thiên Chúa ẩn hiện trong khám phá khoa học, và trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư