Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Giễu lại người sứt môi


GIỂU LẠI NGƯỜI MÔI SỨT
Phương Cán người gầy ốm, môi sứt, dù tướng mạo anh ta không oai cho lắm, nhưng rất thích làm nhục người khác, đã có lầncùng uống rượu với Long Khâu Lý chủ bộ , thấy trên mắt của Lý chủ bộ có cái màng dài, Phương Cán bèn giểu cợt nói:
-         “Người ngây đần uống rượu thêm muối, tướng quân uống rượu thêm tương, chỉ thấy hàng rào bên ngoài cổng, chưa thấy chướng ngại ở chỗ nào trong mắt”.
Lý chủ bộ phản kích, nói:
-         “Người ngây đần uống rượu thêm muối, hạ nhân uống rượu thêm cá ướp, chỉ thấy cánh tay lan can, chưa thấy miệng sứt đóng mở”.
Phương Cán hết lời đáp lại.
                                                (Chích ngôn)
Suy tư:
     Đến mua hàng nơi cửa hàng công cộng, chúng ta thường thấy có bảng lưu ý viết: “Ưu tiên cho người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em”. Đó là những con người mà chúng ta cần phải trân trọng ưu tiên một trong cuộc sống, đó là nét văn hóa trong đời sống bình thường của xã hội văn minh.
     Thiên Chúa cũng vậy, Ngài rất bênh vực những người tàn tật, những người cô thế cô thân, nhưng không phải vì thế mà những người ấy lại coi thường người khác, nhất là coi thường người cũng đồng cảnh ngộ như mình, tôi đã thấy có người ngồi xe lăn chửi người bị mù, vì anh ta đi đụng phải chiếc xe lăn; tôi cũng đã thấy một người bị mù chê bai người hàng xóm nghèo, vì gia đình người hàng xóm không có...đồ Mỹ gởi về như gia đình mình.v.v...
     Tàn tật vì bẩm sinh hay tàn tật vì tai nạn cũng đều là những người đáng thương và đáng cho người khác giúp đỡ, bởi vì người Ki-tô hữu đều biết rằng, chính Đức Chúa Giê-su đang đau khổ trên con người của họ, quan tâm và giúp đỡ họ chính là quan tâm và giúp đỡ chính Đức Chúa Giê-su vậy.

     Vậy thì tại sao chúng ta lại khinh miệt, chê bai những người đồng cảnh ngộ như mình chứ ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư