Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Đục khoét mặt đất


ĐỤC KHOÉT MẶT ĐẤT
Đời Ngũ đại, Ngụy vương Từ Tri Huấn làm quan ở Tuyên Châu, có vô số thuế má nặng nề, bá tính kêu khổ liên miên. Một ngày nọ, Từ Tri Huấn đi bái kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng dự tiệc, và kêu nội đình diễn kịch.
Các nghệ nhân nghe được họ Từ là một tên tham quan, bèn phân công một người diễn vai: mặc áo dài xanh, mang mặt nạ, hình dạng giống như quỷ.
Khi lên sân khấu tự giới thiệu:
-          “Ta là bồ tát thổ địa của Tuyên Châu, Ngụy vương Từ Tri Huấn ở nơi đất của chúng ta đã đục khoét xương tủy của dân, hôm nay hắn ta đến bái kiến hoàng thượng, đem theo mặt đất đã bị đục khoét cả lên, cho nên chúng ta cũng theo hắn ta đến nơi đây”.
                                             (Giang Biểu Chí)
Suy tư:
     Đời là một vở tuồng mà trong đó mọi người đều phải đóng vai của mình cách xuất sắc và không xuất sắc, bởi vì, nói theo Tin Mừng, mỗi người phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về nhưng gì mình đã làm khi còn sống ở thế gian.
     Vai trò mà các anh các chị diễn xuất chính là vai trò làm cha làm mẹ, một vai trò rất quan trọng không kém gì Đấng tạo hóa khi sinh thành dưỡng dục con cái, anh chị đã làm tròn vai trò của mình chưa ?
     Vai trò của các bạn là giáo sư, là thầy cô ở nhà trường, một vai trò mà Thiên Chúa đã ủy thác cho các bạn, thay mặt Ngài để thông đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên, các bạn đã làm tròn vai trò của mình chưa?
     Các anh chị là những người đã hiến dâng cho Thiên Chúa, người ta gọi các anh các chị là những tu sĩ nam nữ, tên gọi rất cao quý, bởi vì chính các tu sĩ nam nữ đã không diễn tả lại vai trò của mình, nhưng là diễn tả lại vai trò của Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống: phục vụ. Các anh các chị đã quên mình đi để phục vụ chưa, đây không còn là vinh quang của các anh các chị, nhưng là vinh quang của Thiên Chúa trên con người của các tu sĩ nam nữ, các anh chị đã làm tròn bổn phận của mình chưa ?
     Trên sân khấu đèn màu, người nghệ sĩ khi biểu diễn và cuộc sống của họ thì không giống nhau, nhưng khi đóng vai trò của mình trong cuộc sống, thì chúng ta không biểu diễn nữa, mà là sống với vai trò của mỗi người đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa...

Mỗi một vai trò đều diễn tả lại đời sống của Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a đó chính là yêu thương và phục vụ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư