Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Khắp người hôi thanh mùi đồng


KHẮP NGƯỜI HÔI TANH MÙI ĐỒNG
Có người trí thức nọ sau khi bãi triều thì đến nhà bạn chơi, thấy có một đạo nhân ngồi trên ghế, liền phất tay áo mà đi không vào thăm bạn.
Một ngày nọ, sau khi bãi triều thì gặp người bạn ấy bèn hỏi:
-         “Tại sao anh thích chơi bời giao du với người mặc áo cà sa ? Tôi cảm thấy nơi mấy người ấy không có chút đức độ nào cả, và chúng nó cũng cảm thấy chán ngấy mùi thối của nhau rồi !”
Người bạn nói:
-         “Áo cà sa làm cho thối thì cũng chỉ là bên ngoài của con người, lẽ nào nó thối hơn mùi tanh đồng (tiền) phát xuất từ bên trong thân thể sao ! Anh thường ngày cùng với mấy người toàn thân hôi tanh mùi đồng vai kề vai cùng tồn tại, anh không cảm thấy mùi hôi kỳ lạ khó mà chịu được của nó sao ?”
Người trí thức xấu hổ bỏ đi.
                                            (Nhân Thoại lục)

Suy tư:
     Người giả hình, người đạo đức giả, người hay phê phán anh em mình, người kiêu ngạo, đều là những người không thành thật với chính mình, và dĩ nhiên là không thành thật với người khác, hạng người này, trong các sách Phúc Âm đã bị Đức Chúa Giê-su lên án là bọn giả hình...
     Có rất nhiều người mở miệng ra thì nói Chúa và Mẹ, kinh sách đọc ào ạt không thiếu một câu, nhưng thường giả nhân giả nghĩa với anh em, tay phải giúp một lon gạo nhưng tay trái thì chuẩn bị hạ bệ anh em chị em, những người này đã bị thánh Gioan Tông Đồ vạch mặt là những kẻ Ki-tô giả .
     Thời đại ngày nay có nhiều người công giáo phê phán các linh mục của mình, vì cách sống của một số linh mục không làm cho họ nhìn thấy khuôn mặt thật của Đức Chúa Ki-tô là hiền lành, khiêm tốn, bao dung và rất đầy lòng nhân ái. Họ phê phán các linh mục thì nhiều, nhưng có lúc nào họ cầu nguyện cho các linh mục của Giáo Hội; họ chỉ trích các linh mục và các tu sĩ sống không đúng với trách nhiệm và bổn phận, nhưng có lúc nào họ nhìn thấy những công việc tốt lành mà các ngài đã làm cho họ và cho Giáo Hội ?

     Trên thân mình còn nhiều mùi đồng (khuyết điểm) thì nên cầu nguyện cho mình trước...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư