Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Con chuột điêu ngoa


CON CHUỘT ĐIÊU NGOA
Tô Tử ngồi nghỉ ban đêm, có hai con chuột cắn đồ vật, ông ta vỗ vỗ xuống ván giường, tiếng cắn đồ im bặt, nhưng một chút sau thì lại cắn tiếp. Tô Tử kêu đầy tớ đem bẫy đến để bẫy, phát hiện tiếng cắn là từ trong một cái túi rỗng, nguyên do là con chuột bị nhốt ở trong túi không thoát thân ra được.
Mở túi ra coi, nhưng chỉ thấy một con chuột chết, đầy tớ kinh ngạc la lên:
-         “Vừa mới cắn đồ vật, làm sao lại có thể chết đột xuất như thế này chứ, không lẽ là tiếng âm thanh của quỷ sao ?” nói xong liền mở túi đổ con chuột ra, con chuột vừa rơi xuống đất liền chạy mất tiêu.
Tô Tử thở dài nói:
-         “Người xảo quyệt thường có khả năng xử lý tuyệt vời để tìm đường sống !”
                                           (Tô Đông Pha tập)
Suy tư:
     Người xảo quyệt –theo tướng học của Hi Trương- là người có cặp mắt láo liên, nhìn không ngay ngắn, mắt ba tròng (trắng) và có phát quang, đây là hạng người mà chúng ta nên tránh kẻo mang họa vào thân.
     Người xảo quyệt là người không có tâm hồn chân thật, thích ném đá giấu tay và hay tỏ ra bộ mặt...nai vàng ngơ ngác, và vì nó có hình dáng bên ngoài như thế, nên có khối người mắc mưu của nó mà ôm hận cả đời.

     Con cái của Thiên Chúa thì dứt khoác là không xảo quyệt, bởi vì không ai đi dưới ánh đèn sáng mà lại lọt xuống hố nếu không bị mù, chỉ có những người cố tình không thèm ánh sáng soi đường mới lọt xuống hố mà thôi, đó là những người xảo quyệt, họ đi trong ánh sáng nhưng tâm hồn thì để vào nơi những chỗ tối tăm của tội lỗi như: làm sao hại được người này, hạ bệ người kia.v.v... tâm hồn họ đầy ắp những mưu mô xảo trá, tràn lên cả trên ánh mắt, phát ra cả nơi hành động, và thế là người ấy trở thành đệ tử của sư phụ xảo quyệt là ma quỷ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư