Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Trang tử mượn lương thực


TRANG TỬ MƯỢN LƯƠNG THỰC
 
 

Trang Châu gia cảnh rất nghèo khổ.

Một hôm, vì trong nhà hết gạo nên đến Giám Hà Hậu mượn lương thực.

Giám Hà Hậu nói:

-         “Hôm qua trên đường đi, tôi nghe có tiếng la lớn kêu cứu, tôi thấy trong vết bánh xe phía đông có một con bào ngư sắp chết khô, bèn hỏi: “Mày kêu cái gì?” Bào ngư trả lời: “Tôi là thần sống ở Đông Hải, ngài có thể cho tôi một lít nước để cứu tôi được không ?”

Tôi liền nói:

-         “Được, đợi ta đi đến phía nam thăm đại vương Ngô Việt, mời đại vương làm cho nước ở Tây Hồ dâng cao để đón tiếp ngài, được chứ?”

Bào ngư nổi giận nói:

-         “Tôi đã mất nước là người bạn thường xuyên, để đến nỗi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Tôi chỉ cần một lít nước thì có thể duy trì được sự sống, nhưng ngài lại nói chuyện đâu đâu, chi bằng ngài đi rồi trở về sớm hơn một chút, đi vào chợ cá khô mà tìm tôi.”
( Trang tử)

Suy tư :

Cha Vincent Lebbe nói: “Yêu người thì không cần điều kiện, giúp người thi không hỏi người ta có đạo hay không. Yêu người là yêu người, giúp người là giúp người, vào đạo hay không lại là chuyện khác, không thể đem gộp hai chuyện lại…”

Yêu người để lợi dụng, giúp người có điều kiện là bức tường ngăn cản người ta đến với Thiên Chúa.

Yêu người là vì họ cũng là con cái Thiên Chúa như tôi, giúp người vì họ cần giúp đỡ, đó chính là ánh sáng để người ta nhìn thấy Thiên Chúa trong hành vi bác ái của chúng ta vậy.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư