Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Xú phụ bắt chước cau mày

XÚ PHỤ BẮT CHƯỚC CAU MÀY
 
 

Ngày nọ, Tây Thi bị bệnh, vì đau nên nàng hay cau mày, người trong làng cảm thấy Tây Thi có một phong cách rất đẹp khi cau mày, nên rất thích nàng.

Một xú phụ[1] thấy vậy, liền học Tây Thi cách cau mày, mọi người vừa nhìn thấy bà cau mày, liền ùn ùn chạy trốn.
( Trang tử )

Suy tư:

Con khỉ dù nó mặc áo quần bằng lụa là gấm vóc, dù nó được trang sức bằng vàng bạc ngọc ngà châu báu, thì nó vẫn là con khỉ, không thể là một cô gái đẹp.

Người khiêm tốn đi đến đâu ai cũng thích, vì họ không biết phê phán ai.

Người kiêu ngạo đi đến đâu thì ai ai cũng phải tránh xa, bởi vì họ bắt chước người khiêm tốn không phê bình ai, nhưng luôn cho mình là người nổi trội vượt trên mọi người...


[1] Người đàn bà rất xấu.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư