Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Bày đặt nhiều chuyện

BÀY ĐẶT NHIỀU CHUYỆN
 
 

      Đức tổng sai một linh mục dòng làm cha phó của một giáo xứ lớn ở thành phố lớn.

Cha phó thánh thiện đạo đức, năng nổ hoạt động các hội đoàn, ngồi tòa bất kể giờ giấc theo nhu cầu của giáo dân, chứ không theo giờ giấc dán trên bảng thông cáo, cho nên giáo dân rất thích cha phó, dù rằng ngài mới đến ở giáo xứ.

     Cha sở giáo xứ ấy đi nói với một vài người:

-“Mấy ông cha dòng lắm chuyện, bày đặt nhiều chuyện, rườm rà, phiền phức...”

Truyền giáo, hoạt động tông đồ, mà không “bày đặt nhiều chuyện” thì dứt khoác sẽ không kết quả.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.