Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Cầm nhầm bàn ủi

CẦM NHẦM BÀN ỦI
 
 

Ở Thái Nguyên có một người ban đêm bị cháy nhà, vội vàng bê các đồ vật trong nhà ra ngoài, lúc chuẩn bị vác cây giáo đồng, không ngờ cầm nhầm cái bàn ủi, thế là kinh ngạc la lên, nói với đứa con: “Lạ ! Lửa chưa cháy tới, mà sao cây giáo bị cháy cái cán dài ?”
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Có người kể rằng: Mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị, trong lúc hai bên quân đội quốc gia và bộ đội việt cộng giao tranh ác liệt thì dân chúng di tản vào Huế (vùng quốc gia), vì sợ bom đạn pháo rơi trúng, có một bà mẹ đã đem đứa con còn nhỏ bỏ vào trong cái thúng và gánh chạy giặc, khi đến nơi an toàn nhìn lại thì không thấy con đâu cả, sau đó bà mới định tâm lại mới hay rằng, trong lúc vội vàng hấp tấp, thay vì ẳm con bỏ vào trong thúng, thì lại bê cái gối bỏ vào mà chạy cho nhanh...

     Ở đời không có gì sợ hãi cho bằng cái “ đột xuất”, cái “đột xuất” đáng sợ nhất chính là “chết đột xuất”, tức là chết bất thình lình, chết mà không được lãnh các bí tích sau cùng.

     Vì cái đột xuất đáng sợ này, mà Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”  .
     Có nhiều cái “đột xuất” xảy ra trong đời tôi : đột xuất bị bệnh, đột xuất bị tai nạn, đột xuất té xe, đột xuất bị...chửi, đột xuất bị hiểu lầm.v.v... Tất cả những cái “đột xuất” ấy chính là lời cảnh cáo hoặc lời nhắc nhở của Thiên Chúa đối với tôi. Tôi có hiểu như thế để sẵn sàng chờ đón cái “đột xuất” đến của Con Người không ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư