Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Nghi thức truy điệu

NGHI THỨC TRUY ĐIỆU
 
 

Có mấy người muốn đi tham gia lễ truy điệu của người bạn, nhưng không hiểu nghi thức truy điệu phải như thế nào.

Có ông Giáp nọ nói với họ:

-      “Tôi hiểu, các anh cứ theo tôi mà làm là được”. Mấy người ấy theo Giáp đến trước linh đường.

Giáp phục trên chiếu cỏ hướng về phía người chết khấu đầu, mấy người ấy chen chen lấn lấn người này sau lưng người nọ, cũng khấu đầu.

Giáp dùng chân đá lui phía sau một chút, chửi nho nhỏ: “Đồ ngớ ngẩn !”

Kết quả mấy người ấy cũng người này tiếp người nọ đá lui phía sau một chút, chửi nho nhỏ: “Đồ ngớ ngẩn !”
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Khổng tử rất coi trọng lễ nghĩa, ông nói: “Người ta mà chẳng có lòng nhân, làm sao mà thi hành lễ tiết ? – Vậy muốn thi hành lễ tiết thì trước hết phải có lòng nhân. Người có lòng nhân là người biết phải biết trái, biết kính trên nhường dưới, biết đem hòa thuận đến cho mọi người.

     Trong đời sống tâm linh, mỗi một tôn giáo đều có cung cách thờ tự khác nhau, niềm tin khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng chung quy vẫn là phải có lễ tiết bên ngoài để bày tỏ tấm lòng thành bên trong của mỗi người đối với vị thần mà mình tin.

     Người Ki-tô hữu không những chỉ lấy lòng tin để thờ lạy Thiên Chúa mà thôi, nhưng cần phải dũng lễ nghĩa là những cử chỉ bên ngoài để tỏ lòng cung kính với Thiên Chúa, nhất là qua Thánh Lễ và các lễ nghi của Giáo Hội Công Giáo. Có các Ki-tô hữu hiểu sai về việc phụng tự của Giáo Hội, nên đã đơn giản hóa đến mức coi thường việc tham dự thánh lễ, họ giải thích rằng: đạo tại tâm, đi lễ làm gì khi bụng đói meo !

     Bởi vì suy nghĩ như thế, nên chúng ta không lạ gì khi họ thờ ơ với Thánh Lễ, và cũng không ngạc nhiên gì khi họ trở thành những người khích bác hàng giáo phẩm, chê bai lễ nghi này, nghi thức nọ, và cuối cùng thì mất đức tin.

     Lý do, là bởi vì họ không có lòng nhân để nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa đang trãi dài trong vũ trụ, họ cũng không tiếp xúc được với ân sủng, vì họ không tham dự các bí tích, mà các bí tích là những lễ nghi cần thiết bên ngoài để được hưởng ơn cứu độ bên trong của Thiên Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư