Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Việc bác ái

VIỆC BÁC ÁI
 
 

      Ngài làm quản lý một trung tâm to lớn của giáo phận, được một cha sở của một giáo xứ lớn mời đến dâng lễ và giảng, ngài giảng rất dài nhưng giáo dân chỉ chú ý câu ngài nói:

-“Anh chị em đừng bố thí cho người nghèo…, nên cho họ cái cần câu chứ đừng cho họ con cá…”

Lễ xong có nhiều giáo dân bàn tán: ổng có nhiều tiền thì ổng cho cái cần câu, người nghèo như tụi mình thì giúp đỡ người nghèo được cái gì thì hay cái đó, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã dạy ai xin thì con cứ cho…

Làm việc bác ái thì không cần có “cần câu” để cho, mà chỉ cần có tấm lòng “yêu người như mình vậy”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.