Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Ngậm thịt trong mồm

NGẬM THỊT TRONG MỒM
 
 

Có anh Giáp nọ đi bán thịt, đường đến thị trấn thì phải đi qua một nhà vệ sinh, anh ta máng thịt ở bên ngoài nhà vệ sinh.

Lúc này anh Ất trộm thịt của anh Giáp, còn chưa kịp ẩn núp thì anh Giáp đã đi ra, nhìn quanh quất các bức tường để tìm thịt đã máng ở trên.

Anh Ất thuận tay lấy thịt ngậm trong miệng, nói:

-“Anh đem thịt bỏ bên ngoài cửa nhà vệ sinh, làm sao mà không mất được ? Giả như anh đem thịt bỏ vào trong miệng như tôi đây, có lý do gì mà mất được chứ ?”
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Cái khôn ngoan của người đời thì cũng đồng nghĩa với lừa lọc, luôn có lợi cho mình mà thiệt hại cho người khác.

Cái khôn ngoan của người đời thì chỉ nhìn thấy những tiện ích cá nhân mà không nhìn thấy Đức Ái đang đứng trứơc cửa nhà la to: Yêu thương là chu toàn lề luật  .

Người đời vì lòng tham không đáy nên thường gây đau khổ cho nhau bằng những mưu mô xảo trá lừa lọc, cho nên dù sống trong giàu có, danh vọng, họ cũng không tìm thấy được hạnh phúc.

Hạnh phúc là hoa quả của cây Khôn Ngoan, cho nên người muốn sống hạnh phúc thì :

 “Thật lòng ham muốn học hỏi,

Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan.

Mà yêu mến là tuân giữ lề luật.

Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan,

Là bảo đảm được trường sinh bất tử”  .

     Được sống trường sinh bất tử với Thiên Chúa thì ai mà không ham chứ ?

     Học hỏi Đức Khôn Ngoan để sống yêu thương, để thực hành sự công bằng, và để được hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư