Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Theo đuôi phụ họa

THEO ĐUÔI PHỤ HỌA
 

Thời Hán tư đồ (tức thừa tướng) Thôi Liệt cho triệu Thượng Đảng Bào Kiên lại, Bào Kiên lo lắng chưa thấy qua cảnh tượng to lớn như thế bao giờ, liền đi hỏi người khác, người khác nói với anh ta: “Chỉ cần phụ họa theo đuôi người phụ trách nghi lễ là được”.

Đến ngày ấy, người phụ trách nghi lễ bảo Bào Kiên:“Có thể quỳ bái”.

Bào Kiên cũng nói theo:“Có thể quỳ bái”.

Một lúc sau, người phụ trách nghi lễ lại nói:“Có thể ngồi xuống”. Bào Kiên cũng nói lại như thế.

Trong lúc luống cuống mang luôn cả giày ngồi trên chiếu mà tự mình cũng không biết, đợi lúc rời khỏi chỗ ngồi thì đến chỗ để giày tìm cũng không thấy giày đâu cả, người phụ trách nghi lễ nói với anh ta:“Giày mang nơi chân”. Bào Kiên cũng vội vàng nói lại:“Giày mang nơi chân”.
(Tiếu lâm)

Suy tư:

     Các bạn trẻ thời nay thường hay học theo “mốt” của người khác, mà người dân quê chúng ta gọi là bắt chước. Thường thì cái gì dở, không tốt thì bắt chước rất nhanh, còn việc gì tốt đẹp, đạo đức thì lại bắt chước rất chậm, có khi không thèm bắt chước.

     Thấy các bạn đồng trang lứa phì phà hút thuốc, cũng học đòi bắt chước phì phà điếu thuốc trên môi, lâu ngày thành thói quen, ghiện, đến khi không có tiền mua thuốc hút, thì đi ăn cắp của người ta để có tiền hút.

     Thấy bạn bè mặc áo quần mốt này mốt nọ cũng bắt chước đua đòi cho kịp chúng bạn, không tiền may sắm thì đi làm cho có tiền, má có tiền nhanh nhất chính là đi bán bar, bán cà phê ôm và cuối cùng là bán đi cả thân xác mình.

     Tôi có quen biết một số cô gái đi làm... gái, hỏi nguyên nhân tại sao các cô đi làm nghề này thì nguyên nhân chính là bắt chước...mẹ và các chị trong nhà; nguyên nhân thứ hai là để có tiền mua sắm áo quần, son phấn...

     Thánh Phao-lô Tông Đồ đã khuyên bảo chúng ta:“Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta...” . Ngài khuyên chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa chứ đừng bắt chước người đời, mà Thiên Chúa thì là công chính, là lương thiện, là chân thật...

     Bắt chước mô đen này mô đen nọ thì cũng không làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, bình an hơn – Nhưng bắt chước sống cuộc đời chân thật, bác ái, yêu thương thì không những làm cho chúng ta được hạnh phúc, bằng an trong tâm hồn, mà còn dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư