Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Bầu nậm cuống dàiBẦU NẬM CUỐNG DÀI

Có hai người cùng họ Lục tràn trề ứng thú đi đến Lạc Dương, muốn bái kiến Lưu Đạo Chân là người mà họ đã ngưỡng mộ từ lâu.

Lưu Đạo Chân vừa thấy họ, câu nói thứ nhất của ông ta là hỏi họ: “Sống ở Đông Ngô (lưu vực Thái hồ) có trái bầu nậm cuống dài, các ông có đem hạt giống của nó đến không ?”

Hai người họ Lục cười khổ, không ngờ người mình ngưỡng mộ lại đi ngưỡng mộ trái bầu nậm cuống dài !

(Hài Cự lục)


Suy tư:

     Ngưỡng mộ và sở thích thì không giống nhau, tôi ngưỡng mộ nghệ thuật biểu diễn của anh, còn anh thì thích chơi cây kiểng hai sự việc không giống nhau. Hoặc là tôi ngưỡng mộ tài năng của anh nhưng tôi không thích cá tính nóng nảy của anh.

     Có người rất ngưỡng mộ cha sở giảng hay, nhưng không thích đi xưng tội với ngài, vì ngài hay nạt nộ trong tòa giải tội.

     Có người rất thích đi tu làm bà sơ, nhưng thấy các bà sơ ở đâu thì sợ, vì các bà sơ cũng lắm điều lắm chuyện như những phụ nữ khác vậy.

     Có người rất ngưỡng mộ đạo lý của Đức Chúa Giê-su Ki-tô nhưng không muốn vào đạo, vì không thích đời sống kiêu căng, ích kỷ, tham lam của một số người Ki-tô hữu ở trong phường trong xóm của họ, hoặc những người Ki-tô hữu khác mà họ tiếp xúc và làm việc chung...

     Đạo Công Giáo là đạo bác ái, nhưng nếu người Ki-tô hữu không sống bác ái thì ai là người làm chứng cho đạo Chúa trong cuộc sống hôm nay ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư