Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Giao có nửa mặt

GIAO CÓ NỬA MẶT


Có người nọ mượn thước, viết, đồ đựng nước, vì không cẩn thận nên làm bể đồ đựng nứơc, lúc trả lại đồ vật thì bẩm với chủ nhân, nói: “Hàn Trực Mộc (mực tàu) như thường, Cô Trúc Quân (bút lông bằng tre) bình an, nhưng vừa thấy mặt, đột nhiên đốt (tre) gảy rồi”.
Chủ nhân cười ha ha không truy cứu.
(Hài Cự lục)

Suy tư:
     Người nói năng nhã nhặn, ôn hòa thì ai cũng thích; người luôn tươi cười vui vẻ thì ai cũng mến, bởi vì cuộc sống có nhiều lo toan và buồn thì nhiều hơn vui, ai cũng vùi đầu chạy theo công việc làm ăn, cho nên sự nhã nhặn và vui tươi rất cần thiết cho họ.
     Rất ít người tức giận với người nhã nhặn, và cũng rất ít người lên tiếng thóa mạ người vui vẻ, dù cho người ấy có lỡ sai lầm, thì người ta cũng dễ dàng thông cảm bỏ qua.
     Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-sen và lời các ngôn sứ là thế đó.” , đây là khuôn vàng thước ngọc mà chúng ta cần phải thuộc nằm lòng để sống với mọi người. Chúng ta luôn luôn muốn mọi người cười tươi vui vẻ với mình, thì như lời dạy của Đức Chúa Giê-su, chúng ta cần phải cười tươi vui vẻ với họ; chúng ta rất muốn mọi người ai ai cũng đối xữ tốt với mình, thì theo như lời dạy của Đức Chúa Giê-su, chúng ta cần phải đối xử tốt lại với họ; chúng ta không muốn ai chửi bới nói xấu mình cả, thì mình cũng đừng nên nói xấu chửi bới họ, và vì chúng ta là người Kitô hữu, nên sự đối xữ lại với họ cần phải tốt hơn họ đối xữ với chúng ta.

     Sự nhã nhặn và ôn hòa của một linh mục, của tu sĩ nam nữ thì rất có ảnh hưởng lớn cho công việc truyền giáo, bởi vì nó phản ảnh lại khuôn mặt hiền hậu của Đức Chúa Giê-su, và sự khiêm tốn của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trên con người của họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư