Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Xưng tội (1)

XƯNG TỘI[1]


     Giáo dân phàn nàn về cha xứ của mình:
-         “Khi giáo dân đi xưng tội, cha xứ hỏi ở đâu, hối nhân nói ở xứ H.Đ, thì cha xứ không giải tội nữa và bắt về quê H.Đ mà xưng tội...”
Đúng là cha xứ “hành” giáo dân hơn cả hộ tịch phường xã...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 


[1] Giáo luật điều 991 dạy rằng: “Mọi Ki-tô hữu có trọn quyền xưng tội với cha giải tội nào đã được chuẩn nhận cách hợp thức mà mình thích, mặc dầu vị ấy thuộc một lễ điển khác”.