Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Than thầm

THAN THẦM


     Giáo dân rất nhiệt thành với nhà Chúa, nhưng cha sở thì quá độc tài nhỏ nhen, vì sợ giáo dân hiểu biết giáo lý, phụng vụ của Giáo Hội như mình, nên ngài giấu nhẹm tất cả những gì liên quan đến giáo dân mà tòa giám mục muốn thông báo cho giáo dân biết.

     Giáo dân nói với nhau: lúc nào thì giám mục đổi ổng đi xứ khác nhỉ ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.