Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Bỗng lễ

BỖNG LỄ
 
 

Bà giáo dân rón rén trước cửa nhà xứ với con cá lóc lớn trong cái rỗ, cha sở thấy liền biết ngay là bà đến xin lễ. Ngài vui vẻ lấy sổ xin lễ ra và nói:

-“Nào bà xin lễ cho linh hồn gì, và vào ngày nào ?” rồi ngài nói tiếp: “Bà đem con cá về nấu cho con cái ăn, lần sau muốn xin lễ thì cứ nói với tôi có gì mà ngại, không có tiền tôi vẫn cứ dâng lễ cho bà, nhưng nhớ không được đem gì tới nữa nhé.”

Ngài rất hiểu tấm lòng của giáo dân nghèo trong xứ của ngài.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.