Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thâm

THÂM
 
 

      Khi giáo dân làm không đúng thì ngài không bao giờ nói cho giáo dân biết là họ sai, nhưng ngài thích nói xiên nói xẹo giáo dân trên tòa giảng; khi có ai đó không về “phe””của ngài, thì ngài rỉ tai người này người nọ nói xấu những kẻ không thuộc phe ngài…

Ngài thường hay giảng về đức ái, nhưng giáo dân biết đức ái của ngài chính là: chỉ yêu thương và giúp đỡ những giáo dân nào thuộc về phe của ngài, còn những giáo dân khác thì ngài “đì” và nói xấu họ tối đa khi có dịp…

Giáo dân nói ngài là “ông cha thâm”, bởi vì ngài quá tự cao tự đại coi mình hơn tất cả mọi người.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.