Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Gà chó lên trời

GÀ CHÓ LÊN TRỜI
 
 

     Lưu An thờ đạo giáo thường hay tìm kiếm thuật thần thánh ở cõi tiên.

     Có một lần anh ta gặp một tiên ông gọi là Bát Công, truyền thụ cho anh ta một phương pháp luyện chế thuốc tiên, thế là anh ta cứ theo đó mà bào chế, sau khi luyện xong thuốc tiên liền uống và bay thẳng lên trời cao.

     Ở trong sân còn một viên thuốc tiên, mèo chó trong nhà của anh ta tưởng đó là đồ ăn, nên sau khi ăn thì gà chó cũng biến thành tiên bay lên trời, trên không trung đầy những tiếng kêu của chó và gà.
(Truyện thần tiên)

Suy tư:

     Truyện thần tiên là để đọc cho vui, gọi là giải trí lành mạnh, nhưng câu truyện nào cũng có thể là một bài học sống động cho chúng ta, nếu chúng ta “biết” cách đọc.

     Có loại truyện đọc xong thì nên quên, có truyện đọc xong thì nên nhớ, có truyện đọc xong thì bắt ta phải suy đi nghĩ lại, có truyện đọc xong thì bắt chước mà sống.

Truyện thần tiên như loại “gà chó lên trời” chắc chắn là không có, thì ai cũng thích đọc, và có những loại sách khi đọc xong lại làm cho chúng ta mất đức tin, mất linh hồn. Còn sách Phúc Âm diễn tả sự sống lại và lên trời vinh hiển của Đức Chúa Giê-su thì có thật trăm phần trăm, trong sách chứa đựng lời hằng sống khiến cho chúng ta đọc xong mà thực hành thì sẽ được sự sống đời đời, thì lại rất ít người thích đọc, bởi vì ai cũng muốn lên trời, nhưng không ai chịu “uống thuốc trường sinh”, mà thuốc trường sinh chính là sách Phúc Âm, đọc, suy niệm và sống Phúc Âm thì chúng ta sẽ được lên trời với  Đức Chúa Giê-su vậy.

Nếu “mỗi gia đình có một quyển sách Phúc Âm”, “mỗi gia đình sống Phúc Âm”, và “người người sống Phúc Âm” thì trên thiên đàng sẽ rộn lên những tiếng vui mừng, hoan ca Alleluia, thật hạnh phúc biết bao !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư