Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Lý do

LÝ DO
 
 

     Sáng sớm giáo dân đi lễ, nhưng được thông báo đột xuất là không có lễ, vì cha sở đi vắng từ sáng sớm.

     Giáo dân lắc đầu rỉ tai nhau:

-“Cha sở muốn đi chơi không làm lễ thì viện nhiều lý do: khi thì đi họp xa, khi thì đi họp gần, khi thì đi khám bệnh...

Nhưng giáo dân vẫn biết cha sở đi đâu rồi, bởi vì không ai họp hoặc khám bệnh khi gà vừa gáy sáng.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.