Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thánh lễ trẻ em

THÁNH LỄ TRẺ EM
 
 

Thánh lễ thiếu nhi vừa kết thúc, các huynh trưởng nói với cha sở:

-“Cha X...hôm nay làm lễ rất trang nghiêm, cha giảng lễ ngôn từ vừa sinh động vừa thích hợp với các em, các em dự lễ rất sốt sắng, trả lời rất nhiệt tình vui vẻ...”

Cha sở vui sướng, vì ngài luôn thao thức làm sao tìm một linh mục trẻ biết tâm lý trẻ em, yêu mến trẻ em, để giúp ngài dâng lễ cho thiếu nhi trong giáo xứ, vì ngài thấy mình lớn tuổi giảng lễ không thích hợp với trẻ em cho lắm.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.