Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Bè phái

BÈ PHÁI
 
 

Ngài mới đến nhận giáo xứ, ông trưởng ban hành giáo “lên lớp” với ngài:

-“Có chuyện gì cha cứ nói với con chứ đừng nói với ai hết, giáo xứ này chia bè chia phái nhiều lắm, cha sở trước bị họ chửi và nói xấu nhiều lắm vì không chịu nghe lời con...”

Cha sở vừa nghe vừa buồn trong lòng: giáo xứ chia rẻ là vì những người như ông này đây chứ không ai khác.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.