Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Rửa chân

RỬA CHÂN
 
 

Mùa mưa, đường đi lầy lội, cứ mỗi lần thấy các em thiếu nhi và các cụ già đi lễ là xách dép đến nhà thờ rồi mới mang vào chân lấm bùn để dự lễ. Cha sở thấy xót trong lòng, ngài âm thầm kêu thợ ống nước đến bắt hai cái vòi nước máy hai bên hông nhà thờ để họ rửa chân...
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.