Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Lo sợ hão huyền

LO SỢ HÃO HUYỀN
 
 

Quan của triều đình nhà Tấn là Lạc Xưởng trấn nhiệm Hà Nam, có một người bạn xa cách đã lâu mà không đến chơi, nên Lạc Xưởng bèn đi thăm bạn.

Người bạn ấy nói:"Lần trước đến làm khách nhà ngài, vừa đưa ly chuẩn bị uống, nhìn thấy trong ly rượu có một con rắn, trong lòng rất bực mình, sau khi uống rượu liền sinh bệnh”.

Hồi ấy, trên tường nơi chỗ ngồi uống rượu chỉ treo một cái cung cong, sơn phết như hình con rắn, Lạc Xưởng đoán con rắn trong ly rượu là cái bóng của cây cung ấy, thế là, lần sau vẫn cứ đến nơi chỗ ngồi ấy bày tiệc rượu và lại mời bạn bè đến uống rượu.

Giữa tiệc Lạc Xưởng hỏi:“Lại thấy gì ở trong ly không ?”

Người bạn nói:“Cũng thấy như lần trước”.

Lạc Xưởng chỉ cây cung treo trên tường, bạn bè chợt hiểu ra, xóa bỏ đi sự dè dặt, bực tức tích trử lâu ngày lập tức được khỏi.
(Tấn thư)

Suy tư:

     Người ta thường nhạo cười người Công Giáo khi thấy họ đi lễ nhà thờ, cầu nguyện đọc kinh trong gia đình rằng:“Sợ gì mà sợ, Chúa Mẹ có đâu mà sợ phạt với không phạt, xí, lo sợ hão huyền !”    

Vì sợ Chúa Mẹ phạt mà chúng ta đi lễ nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện, đây là tâm tình của người tin có Chúa và sợ Chúa.

Không sợ Chúa Mẹ phạt, nhưng sợ làm Chúa buồn vì những tội lỗi của mình, đây là tâm tình của người tin có Chúa và hiểu được tình yêu của Chúa đối với họ.

Không sợ Chúa phạt, cũng không muốn làm cho Chúa buồn, nhưng luôn nhìn thấy và kết hợp với Chúa trong mỗi giây phút của cuộc sống, đây là tâm tình của những người yêu mến Thiên Chúa cách trọn hảo.

     Chúng ta sẽ lo sợ hão huyền khi chính bản thân mình coi Thiên Chúa như là một quan cai ngục không biết thông cảm; chúng ta cũng sẽ lo sợ hão huyền khi nói rằng, Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha lỗi cho tôi, Ngài sẽ trừng phạt tôi đời đời trong hỏa ngục, và chúng ta cũng sẽ lo sợ hão huyền khi người ta nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã bỏ loài người rồi.

     Khi đức tin của tôi không bén rễ sâu trong giáo huấn của Thiên Chúa và của Giáo Hội, thì tôi rất dễ dàng lo sợ hão huyền trước những thách đố của xã hội, mà thách đố lớn nhất chính là con người thời nay đã “tẩy chay” Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư