Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Hoàng hậu khéo nói

HOÀNG HẬU KHÉO NÓI
 
 

Thái Tôn bãi triều trở về nhà, bừng bừng nộ khí nói:“Cuối cùng vẫn phải giết Hương Ba Lão”.

Hoàng hậu hỏi:“Hoàng thượng nổi giận với ai vậy ?”

-“Không phải là Ngụy Trưng ấy thì còn ai nữa, nó chỉ trích ta trước mặt mọi người”.

Một lúc sau, hoàng hậu vào thay áo đẹp lộng lẫy, cái áo này chỉ có những ngày vui mới mặc, đi ra quỳ lạy Thái Tôn, Thái Tôn rất kinh ngạc, hỏi: “Chuyện gì thế ?”

Hoàng hậu nói:

-“Thiếp nghe nói chúa thượng anh minh thì thần tử trung lương, lời nói thẳng thắn của Ngụy Trưng, chính là cái phúc thánh đức của mọi người, cho nên thiếp xin chúc mừng hoàng thượng”.

Thế là Thái Tôn đổi giận làm vui.

(Độc Dị chí)

Suy tư :

     Sách Huấn Ca đã ca tụng người chồng có người vợ thông minh như sau:“Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói...” 

     Có người trước khi lấy vợ thì phong độ hiên ngang, có địa vị trong xã hội, nhưng sau khi lấy vợ thì làm việc gì cũng thất bại, tiền bạc không cánh mà bay, theo tướng học mà nói, đó là vì vợ có tướng khắc chồng, khắc con cái !

     Nhưng cũng có những người nghèo xơ xác, không một nghề nghiệp, nhưng sau khi lấy vợ thì ăn nên làm ra, gia cảnh ngày càng phát đạt, theo tướng học mà nói, thì người ấy lấy bà vợ có tướng vượng phu ích tử !

     Như thế cũng đủ biết, người vợ đối với chồng rất là quan trọng, bởi vì khi tạo dựng người nữ, Thiên Chúa đã nói:“Con người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó”. Một trợ tá tương xứng tức là một người bạn đời cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm của nhau, bởi vì cả hai không còn là hai nữa, nhưng là một, bởi vì sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly , là bí tích hôn phối mà Đức Chúa Giê-su đã lập ra.

     Thế nhưng thời buổi ngày nay người ta ly dị, thay chồng đổi vợ như thay quần thay áo, người ta không còn coi trọng nền tảng đạo đức gia đình nữa, cho nên xã hội vẫn cứ loạn vì những viên đá (gia đình) làm nền móng đã bị rạn nứt, lỏng lẻo, bệ rạc.

     Thánh Phao-lô đã nói với người làm vợ:“Người làm vợ hãy hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa..”, và ngài cũng nhắn nhủ với những người làm chồng:“Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh”. Nếu các đôi vợ chồng trên thế giới biết nghe lời dạy trên đây của thánh Phao-lô, thì xã hội trở thành thiên đàng lâu rồi vậy !
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư