Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Khó mà gặp giai nhân

KHÓ MÀ GẶP GIAI NHÂN

 

Bắc Tế Cao Dương đối với mọi người rất là tàn bạo.

Quý phi họ Tiết chỉ phạm một lỗi nhỏ, bèn bắt bà ta giết và phanh thây.

Đột nhiên, người có tính dữ dằn ấy mở rộng lòng từ bi, ôm cái chân bị phanh thây của Tiết thị rồi đánh đàn tì bà và hát rằng:“Khó mà gặp lại giai nhân, khó mà gặp lại giai nhân !”
(Độc Dị chí)

Suy tư:

     Sách tướng học của Hy Trương nói rằng: “Người bản tính dữ dằn tàn bạo mà đột nhiên đổi lòng từ bi thì hãy coi chừng, bởi vì một âm mưu tàn bạo khác đang thành hình trong tâm hồn của họ”, chỉ một lỗi nhỏ mà giết người ta, rồi lại ôm cái chân bị phanh thây mà khóc, thì không những tàn bạo đầy thú tính mà còn là hành vi của kẻ điên cuồng.

     Lòng từ bi không phải ở tại việc rơi nước mắt, bởi vì cũng có nhiều loại nước mắt: nước mắt cá sấu, nước mắt khóc thuê, nước mắt căm hờn, nước mắt tủi nhục, nước mắt vui mừng, nước mắt hối hận.v.v...

     Chúng ta thường hay cầu nguyện cùng Thiên Chúa với câu mở đầu: “Lạy Cha là Đấng từ bi nhân hậu...” chỉ có Thiên Chúa mới có lòng từ bi đúng nghĩa của nó, lòng từ bi này không những chỉ dành riêng cho con cái của Ngài mà thôi, nhưng cũng dành cho những người chống đối Ngài, thù hằn Ngài và quyết tâm loại bỏ Ngài ra ngoài cuộc sống của họ. Do đó, người Ki-tô hữu cũng phải có lòng từ bi như Cha của mình là Đấng ngự trên trời: từ bi với người thù hằn mình, từ bi với người không thích mình, từ bi với người yêu mình và cả với người ghét mình...

     Người có lòng từ bi là người không gắt gỏng, thóa mạ, ghen tương với một ai, nhưng hiền hòa, cảm thông và bao dung với hết mọi người.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư