Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Đối thoại ̣(1)

 
ĐỐI THOẠI (1)

Cha sở đi trên đường tình cờ gặp một giáo dân, cha chủ động chào trước:

-“Ông đi làm về chắc mệt lắm ?”

-“Dạ thưa cha có mệt chi mô, nhưng con thấy các cha mệt hơn con, vì phải lo phần linh hồn cho tất cả mọi người trong giáo xứ..."
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.