Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Lời giáo huấn (1)

LỜI GIÁO HUẤN (1)
 
 

Cha sở dạy bảo thầy giúp xứ cũng là nghĩa tử của mình:

-         “Sau này làm linh mục thì con nên nhớ: giáo dân thời nay phần nhiều là trí thức, có học hành, nếu không vì đức tin thì họ không đến nhà thờ để khiêm tốn ngồi nghe các linh mục giảng dạy, chịu đựng sự kiêu ngạo và hách dịch của một số linh mục, cho nên con cần phải đối xử nhã nhặn và khiêm tốn với giáo dân”.

-         “Con phải cầu nguyện luôn, thiếu vắng cầu nguyện thì con sẽ xa cách Thiên Chúa, và chắc chắn sẽ cau có, kiêu ngạo và không hòa nhã với mọi người”.

-         “Con cần phải đọc sách báo nhiều để không bị lạc hậu và trí tuệ con cũng không bị cùn”.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.